O pakiecie Koduj z Avą

Dostępny w Sklepie on-line: https://store.motioncube.io/pl/pakiet/koduj-z-ava.

Opis aplikacji w PDF do pobrania (pobierz).

Pakiet aplikacji "Koduj z Avą" może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia.

Pakiet jest dedykowany w szczególności do zajęć z nauki kodowania we wczesnej edukacji.

Ogólne informacje

 • Dostępne dla urządzeń: Podłoga interaktywna SmartFloor, tablice interaktywne i komputery osobiste
 • Rodzaj sterowania: Pisaki interaktywne na podłodze

Co zawiera pakiet?

Kurs podstaw kodowania "Koduj z Avą" zawiera pięćdziesiąt cztery aplikacje pogrupowane w siedem działów tematycznych: Graficzne kodowanie, Sekwencje, Labirynty, Wyznaczanie trasy, Litery i słowa, Cyfry i działania, Współrzędne. Do każdego działu dołączonmy jest interaktywny przewodnik.

Każda aplikacja to zestaw odpowiednio zaprojektowanych interaktywnych plansz do kodowania. Plansza składa się z siatki pól oraz narzędziownika, za pomocą którego dziecko rozwiązuje zadanie, np. projektując za pomocą strzałek trasę dla bohaterki Avy, tworząc kolorowe obrazki poprzez nanoszenie kolorów na siatkę, określając położenie obiektów za pomocą wyboru współrzędnych lub zaznaczając ścieżkę bezpośrednio na siatce.

W aplikacjach zastosowano możliwość różnicowania poziomu trudności za pomocą rozmiaru stosowanych plansz, długości wyznaczanych tras, złożoności zastosowanych wzorów, zakresu wprowadzanych działań matematycznych, ilości elementów do zebrania lub ominięcia na planszach. To wszechstronne narzędzie stanowiące wsparcie dla nauki kodowania, programowania we wczesnej edukacji dziecka.

Bohaterką kursu jest Ava, dzielna podróżniczka przemierzająca planety w Galaktyce Funn, która wykonuje wiele misji w trosce o spokojne życie jej mieszkańców. Ava ma do odwiedzenia siedem planet: Planetę Artystów, Odkrywców, Alchemików, Ogrodników, Planetę Dzikiego Zachodu, Bibliotekarzy i Naukowców. Na każdej z nich jest do wykonania wiele różnych zadań, które krok po kroku wprowadzają uczniów w podstawy kodowania.

Jakie cele realizuje?

Fabularyzowane aplikacje tworzą pakiet zabaw pełen przygód i ciekawych misji do wykonania. Gry i zabawy w nim zawarte stwarzają okazję do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego.

Celem prac specjalistów, tworzących niniejszy pakiet, było stworzenie narzędzia, które poprzez zastosowanie plansz z siatką pól (od 3x3 do 10x10) umożliwi kształtowanie umiejętności programowania we wczesnej edukacji dziecka.

Dzieci mogą ćwiczyć tworzenie sekwencji poleceń, używanie pętli, odczytywanie współrzędnych i rozpoznawanie wzorów graficznych. Możliwość śledzenia wykonywanej sekwencji na planszy ułatwia jej zrozumienie i wykrycie ewentualnych pomyłek w kodzie. Aplikacje wspierają rozwój umiejętności matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Ponadto, zabawy wspierają naukę czytania wyrazów i zapoznają z literami. W zależności od gry uczniowie mogą ćwiczyć znajdowanie właściwego rozwiązania lub twórcze rozwiązywanie problemu. Czasami mogą obserwować i powtarzać sekwencję symboli, innym razem mogą samodzielnie stworzyć trasę lub wzór graficzny. To potężne narzędzie wspomagające naukę podstaw kodowania.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier i zabaw.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Koduj z Avą, kształtować można:

 1. percepcję wzrokową;
 2. rozwój orientacji przestrzennej;
 3. koordynację wzrokowo-ruchową;
 4. umiejętność koncentracji uwagi;
 5. umiejętność klasyfikacji przedmiotów;
 6. umiejętność rozpoznawania układów i wzorów;
 7. umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem;
 8. odczytywanie i zaznaczanie położenia przedmiotów w układzie współrzędnych;
 9. rozumienie pojęć takich jak: instrukcja, algorytm, sekwencja, pętla, akcje - zbierz lub omiń;
 10. umiejętność czytania, systematyczne zapoznawanie z literami;
 11. umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt;
 12. umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Dodatkowe materiały dla nauczycieli

Dla pakietu aplikacji "Koduj z Avą" został opracowany przewodnik metodyczny dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć, który wyjaśnia założenia metody nauki kodowania na siatkach pól, opisuje cele i sposób pracy z aplikacjami. Zapraszamy do inspirującej lektury w kolejnych rozdziałach.