Przewodnik użytkownika aplikacji

Wybór bohaterów

Po uruchomieniu aplikacji zarówno w wersji Serwer, jak i Klient pierwszym widokiem jest Menu główne. By rozpocząć proces połączenia i wyboru bohaterów należy wybrać opcję Rozpocznij, która przeniesie nas do widoku wyboru bohaterów.

Widok wyboru bohaterów na urządzeniach mobilnych:

W przypadku gdy współgracz pierwszy wybierze bohatera, otrzymujemy informacje o tym że dany bohater jest niedostępny:

Wybór graczy jest także wyświetlany na urządzeniu typu Serwer. Poniżej przykład widoku, gdy jeden z graczy wybierze bohatera:

Po tym jak obydwaj gracze dokonają wyboru bohaterów, na urządzeniu serwerowym zostanie odblokowana możliwość przejścia dalej do widoku wyboru poziomu. Widok listy dostępnych plansz:

Należy wybrać interesującą nas planszę i kliknąć Rozpocznij. Skutkiem tej akcji będzie załadowanie wybranej planszy na wszystkich urządzeniach.

Etap rozwiązywania planszy

Każdy z graczy po wybraniu planszy na serwerze zostanie przeniesiony do widoku gry, gdzie początkowo zostanie wyświetlona instrukcja do danej planszy.

Następnie po przeczytaniu instrukcji zadaniem gracza jest ułożenie kodu i wysłanie go na serwer. Jest to możliwe po kliknięciu przycisku Prześlij kod zaznaczonego na czerwono:

Informacje o wysłanych kodach są dostępne na urządzeniu serwerowym jako komunikaty tekstowe w miejscu, gdzie po otrzymaniu algorytmów od obydwu graczy zostaną one wczytane. Widok, gdy jeden z graczy wyśle gotowy kod:

Widok po otrzymaniu kodu od drugiego gracza. Do czasu wystartowania, kod graczy jest ukryty:

W tym momencie osoba obsługująca serwer może uruchomić wykonywanie kodu.

Komunikaty wyniku rozgrywki na urządzeniu typu Serwer

W przypadku pozytywnego rozwiązania planszy na urządzeniu głównym możemy zobaczyć jeden z trzech komunikatów.

 1. Komunikat wygranej przez gracza Brodek.
 1. Komunikat wygranej gracza Kodi.
 1. Komunikat o remisie.

W przypadku negatywnego rozwiązania planszy przez obydwu graczy otrzymamy jeden z dwóch poniższych komunikatów.

Komunikat wskazuje nam że obydwa kody graczy były zbyt krótkie by dotrzeć do mety.

Drugi z możliwych komunikatów informuje o błędnym algorytmie jednego z graczy. Grafika wskazuje, który z graczy popełnił błąd.

Komunikaty o przebiegu rozgrywki na urządzeniach typu Klient

Gracze otrzymują na swoich urządzeniach informacje o wyniku rozgrywki lub potencjalnych błędach. Komunikaty wynikowe:

 1. Wygrana gracza.
 1. Przegrana gracza.
 1. Remis.

Komunikaty informujące o błędach popełnionych przez gracza, lub współgracza.

 1. Efekt ułożenia błędnego kodu przez gracza.
 1. Efekt ułożenia błędnego kodu przez współgracza/rywala.
 1. Efekt ułożenia błędnego lub niepełnego algorytmu przez obydwu graczy.

Komunikaty w przypadku gdy kod gracza jest poprawny, ale kod przeciwnika spowoduje zmiany na planszy.

 1. Informacja gdy rywal wcześniej zbierze przedmiot, który chcieliśmy podnieść.
 1. Informacja gdy przeciwnik aktywuje jedną z pułapek na naszej drodze.
 1. Informacja gdy wejdziemy na bombę pozostawioną przez drugiego gracza.

Obsługa błędów w połączeniu urządzeń

Podczas rozgrywki na urządzeniu serwerowym mamy do dyspozycji informacje o aktualnym stanie połączenia każdego z graczy. Są one prezentowane w graficzny sposób tuż obok widoku ekwipunku każdego z użytkowników. Poniższa ilustracja przedstawia sytuację, gdy jeden z klientów zostanie rozłączony. Status połączenia graczy widoczny jest w górnej części ekranu.

Gracze także otrzymają powiadomienie, jeśli z jakiś przyczyn utracą połączenie z serwerem.