Scenariusz 2 dla rozgrywki "Labirynt" - tryb współpracy

Opis rozgrywki

Gracze stoją przed wyzwaniem jakim jest przedostanie się na drugą stronę labiryntu. Warunkiem koniecznym do poprawnego rozwiązania jest dotarcie do mety dwójki bohaterów w tym samym czasie. By tego dokonać, gracze muszą wzajemnie sobie pomagać i stworzyć takie algorytmy, które będą wzajemnie się uzupełniać oraz ich długość będzie taka sama.

Przykładowa plansza: Plansza 12

Na powyższej planszy zaznaczono parę miejsc na planszy, które mają szczególne znaczenie w tym trybie rozgrywki. Nowością w tym trybie współpracy jest bloczek Przekaż umożliwiający przekazanie zebranych przedmiotów drugiemu graczowi, który znajduję się na jednym z sąsiadujących pól względem pierwszego bohatera.

Opcjonalne miejsca w których może dojść do przekazania przedmiotów zaznaczono na czerwono. W jednym z nich gracz czerwony Skrzat może przekazać zebrane drewno graczowi niebieskiemu Kodi. W drugim może dojść do przekazania niebieskiego eliksiru w przeciwną stronę. Są to miejsca proponowane, jak i wykonanie samej akcji nie jest wymagane do poprawnego rozwiązania planszy. W przypadku desek do budowy mostu, to gracz sterujący bohaterem Skrzat może wybudować most dla swojego współgracza (dwa miejsca możliwe do użycia desek zaznaczone na fioletowo). Użycie eliksiru (neutralizacja niebieskiego węża) także nie jest konieczna. Należy jednak pamiętać że gracze muszą zaplanować swoje algorytmy tak by dotrzeć w tym samym momencie na pola mety.

Przykładowe rozwiązania

Kod gracza niebieskiego "Kodi"

Przykładowy kod graczy zostanie przedstawiony z podziałem na 2 etapy w celu lepszego zobrazowania wykonywanych działań.

Etap 1:

W pierwszej kolejności, gracz niebieski musi odblokować dalszą drogę drugiemu graczowi. W tym celu musi zebrać i użyć wiadra z wodą na polu z pożarem. Trzeba uważać ponieważ pole na którym musi przystanąć gracz jest pęknięte co oznacza że można na nim stanąć tylko raz. Po odblokowaniu drogi współgracza Kodi musi udać się zbiorników wodnych, gdzie używając akcji Czekaj poczeka na wybudowanie mostu.

Opcjonalne działania: Kodi zamiast czekać na wybudowanie mostu może sam go wybudować jeśli wcześniej gracz czerwony przekazałby mu zebrane przez siebie deski.

Etap 2:

W drugim etapie niebieski gracz mając już wybudowany most może kierować się w stronę mety, ale zanim to nastąpi musi wykonać jeszcze co najmniej jedną akcję. W pokazanym przykładzie Kodi otwiera drzwi (akcja wymagana) oraz zbiera i przekazuje Skrzatowi niebieski eliksir. Tutaj należy zwrócić uwagę że gracz czerwony nie może samodzielnie zebrać eliksiru ze względu na ułożenie pękniętych pól. Po wykonaniu tych dwóch akcji Kodi zmierza w kierunku mety.

Opcjonalne działania: Kodi nie musi przekazywać niebieskiego eliksiru drugiemu graczowi, ponieważ wąż nie blokuje drogi. Jednak wtedy ulegają zmianie długości algorytmów i gracze zmuszeni będą wykorzystać akcje “Czekaj” w odpowiedni sposób.

Kod gracza czerwonego "Brodek"

Podobnie jak dla gracza niebieskiego przykładowy kod zostanie przedstawiony w dwóch etapach.

Etap 1:

W pierwszym etapie rozgrywki gracz czerwony w oczekiwaniu na odblokowanie drogi przez swojego wspólnika zbiera deski do budowy mostu, a po użyciu akcji Czekaj zmierza w kierunku wody by wybudować przejście dla Kodiego.

Opcjonalne działania: Skrzat zamiast samodzielnie wybudować most, może przekazać deski niebieskiemu graczowi. Idealnym miejscem do tej akcji jest miejsce gdzie Kodi gasi pożar. Od tej decyzji zależy dalsza część rozgrywki.

Etap 2:

W drugim etapie Skrzat po wybudowaniu przejścia dla Kodiego kieruje się w miejsce spotkania, gdzie dojdzie do przekazania eliksiru na węże. Należy tutaj pamiętać o tym że akcja Czekaj musi uwzględnić nie tylko wyrównanie się algorytmów ale także akcję Przekaż by bohaterowie przez jeden takt zegara znajdowali się na polach sąsiadujących. Po otrzymaniu eliksiru czerwony gracz zmierza do mety pokonując po drodze niebieskiego węża.

Opcjonalne działania: Pokonanie węża nie jest akcją wymaganą do ukończenia poziomu. W przypadku wyboru innego sposobu dotarcia do mety należy uwzględnić możliwość różnej długości algorytmów obydwu graczy i używając akcji Czekaj odpowiednie wyrównanie długości algorytmów.