Tor przeszkód

Przykład 1: Tor przeszkód - tryb rywalizacji

Przykład 2: Tor przeszkód - tryb współpracy