Zbieranie zasobów

Przykład 1: Zbieranie zasobów - tryb rywalizacji

Przykład 2: Zbieranie zasobów - tryb współpracy