Cele kursu

  • Realizacja treści z zakresu programowania komputerowego i rozwiązywania problemów algorytmicznych z wykorzystaniem aplikacji na podłodze interaktywnej sterowanej pisakami świetlnymi i wykorzystaniem tabletów lub innych urządzeń cyfrowych;
  • Realizacja treści z zakresu programowania współbieżnego (równoległego), sterowanie dwoma bohaterami za pomocą skonstruowanych algorytmów;
  • Wsparcie aktywności ucznia kształtującej umiejętności korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, takich jak myślenie logiczne, analityczne, algorytmiczne;
  • Stymulowanie umiejętności myślenia strategicznego - planowania i przewidywania, myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Rozwój orientacji przestrzennej u ucznia.
  • Tworzenie warunków nauczania pozwalających na naukę poprzez eksperymentowanie.
  • Wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów w czasie zorganizowanych bezpiecznych zajęć.
  • Tworzenie warunków nauczania sprzyjających współpracy, rywalizacji i rozwijaniu umiejętności komunikacji społecznej uczniów.