Założenia i ograniczenia

W Tabeli Założenia i ograniczenia wymienione zostały kryteria przyjęte dla opracowanego programu merytorycznego.

Tabela: Założenia i ograniczenia

Parametr / Założenie / Ograniczenie Wartość
Wymagana umiejętność czytania u ucznia TAK
Wiek uczniów 10+ lat
Wymagana umiejętność podstaw technik programowania u ucznia NIE
Wizualny język programowania TAK
Interakcja z aplikacją poprzez PISAKI ŚWIETLNE i TABLETY TAK
Zalecana obecność nauczyciela podczas zajęć TAK
Wymagane specjalistyczne przygotowanie nauczyciela NIE
Praca indywidualna z uczniem TAK
Praca nauczyciela z grupą uczniów TAK
Praca uczniów w parach lub grupach TAK
Możliwość samodzielnego korzystania z aplikacji interaktywnej przez ucznia TAK
Możliwość dostosowania gotowych scenariuszy zajęć przez nauczyciela do potrzeb uczniów TAK
Możliwość opracowania nowych ćwiczeń - interaktywnych plansz - przez nauczyciela lub ucznia NIE
Przygotowane środowisko do interaktywnego nauczania (patrz rozdział Sprzęt i oprogramowanie) TAK
Jedno lub więcej rozwiązań dla zadania TAK
Możliwość pracy przy mobilnym stanowisku komputerowym (np. laptop) TAK