Lekcja 2: Dodajemy warunek na trasie

Cele operacyjne

Uczeń:

 • określa kierunki i ustala położenie robota w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą, góra, dół,
 • układa sekwencję instrukcji dla robota za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
 • odczytuje sekwencję instrukcji zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
 • omija przeszkody w postaci ścian labiryntu,
 • stosuje w sekwencji instrukcji warunek “jeśli jesteś na polu oznaczonym kolorem, to zmień kierunek jazdy” (nowy cel).

Opis skrótowy

Stosując proste ćwiczenia w aplikacji Jedź Lumi! uczniowie będą tworzyć algorytmy sekwencyjne z warunkiem, aby poruszać robotem na interaktywnej planszy i pokierować nim w labiryncie od pola Start do pola Meta, stosując warunek na trasie przejazdu. Aby to zrobić, uczniowie ustawią odpowiednie bloczki z instrukcjami na interaktywnej planszy w jeden ciąg znaków - tworząc w ten sposób algorytm - sekwencję instrukcji dla robota.

Cele ćwiczeń

Podczas tej lekcji uczniowie rozwiną umiejętności programowania z prostymi warunkami i debugowania. Oparta na bloczkach forma instrukcji pomaga uczniom poznać sekwencję i ideę budowania kodu programu bez martwienia się o doskonalenie składni.

Plan zajęć

Czas trwania: 45 min

Rozgrzewka

Czas trwania: 15 min

Zabawa: Jestem robotem

Ćwiczenie w grupie:

Wybrana osoba jest robotem, który wykonuje proste polecenia pozostałych osób. Zabawa może nawiązywać do poleceń w aplikacji Jedź Lumi!: idź w prawo, idź w lewo, idź do góry, idź do dołu. Ustalcie punkt odniesienia dla określania kierunków. Wprowadźcie do zabawy nowe warunki, np: Jeśli spotkasz koleżankę, przywitaj się z nią. Jeśli spotkasz kolegę, skręć w lewo itd.

Dyskusja

Zawiązanie dyskusji na temat rozumienia, interpretacji poleceń, w tym rozumienia zdarzeń warunkowych - sytuacji, w których coś może się zdarzyć, pod jakimś warunkiem.

Nowe pojęcia

Warunek
powtórzcie razem Wa-ru-nek

Warunek to instrukcja, która wykonuje się tylko w określonych warunkach.

Ćwiczenia główne

Czas trwania: 25 min

Jedź Lumi! Poziom 11-20

Ćwiczenia w aplikacji Jedź Lumi! dedykowane do lekcji nr 2: Poziom 11 - Poziom 20.

 1. Wybierz najprostszą planszę odpowiednią do tematu lekcji - Poziom 11 - i przy pomocy uczniów zademonstruj zasadę pracy w aplikacji. Wspólnie rozwiążcie pierwszą planszę.

 2. Uruchamiając kod programu, zawołajcie Jedź + imię waszego robota!

 3. Wybierz dogodny sposób pracy z grupą na interaktywnej podłodze:

  • Podziel uczniów na zespoły lub pary, które będą rozwiązywać poszczególne plansze.
  • Wszystkie zespoły mogą pracować równolegle, projektując sekwencję instrukcji dla robota na kartce papieru lub za pomocą samodzielnie przygotowanych tekturowych bloczków. Wybrany zespół przepisuje lub układa kod na planszy.
  • Sprawdźcie wspólnie wszystkie lub wybrane rozwiązania zespołów na podłodze interaktywnej.
  • Wybierzcie osobę, która będzie naśladować robota i wykonywać polecenia według zaprojektowanych sekwencji, poruszając się w labiryncie na planszy. Następnie uruchomcie kod i porównajcie rezultaty. Jeśli się różnią, to poszukajcie, gdzie się wkradł błąd.
  • Śledźcie przebieg ruchu robota w labiryncie i porównajcie go z Waszym kodem na planszy lub na kartce. W przypadku błędnego zachowania robota w labiryncie lub innego przebiegu jazdy, niż w sekwencjach instrukcji uczniów poszukajcie przyczyny w kodzie-sekwencji.
 4. Dobieraj kolejne poziomy plansz do umiejętności uczniów.

Podpowiedź

Nie wszystkie plansze z danej lekcji muszą być zrealizowane podczas zajęć. Rozwiązanie dwóch plansz na lekcji również może być wystarczające. Dostosuj tempo pracy do potrzeb uczniów.

Podsumowanie

Czas trwania: 5 min

Poproś uczniów o narysowanie lub napisanie o tym, czego się nauczyli i jakie emocje towarzyszyły im podczas zajęć.

Nauczanie rozszerzone

Jeśli jest taka potrzeba, zdefiniuj zadanie domowe dla chętnych, np. Podaj przykłady z życia, w których wykonujemy jakąś czynność, gdy spełnione są określone warunki.

Przygotowanie do zajęć

 • Upewnij się, że uczniowie posiadają ołówek, zeszyt lub notatnik, w którym mogą zapisywać notatki, przemyślenia, rysować.
 • Jeśli planujesz użyć podczas zajęć dodatkowe karty pracy lub inne materiały, upewnij się, że masz wystarczającą ich ilość dla uczniów.
 • Jeśli planujesz przeprowadzić dyskusję, przygotuj dodatkowe pytania.
 • Przejrzyj ćwiczenia przed lekcją, aby zidentyfikować potencjalne problematyczne obszary dla Twoich uczniów.