Słownik

Skrót / pojęcie Wyjaśnienie/ Definicja
akcja Zdefiniowane zdarzenie / czynność bohatera na planszy, taka jak Podnieś lub Upuść.
algorytm Lista kroków (sekwencja) potrzebna do wykonania zadania przez bohatera
aplikacja Aplikacja interaktywna Jedź Lumi!, inaczej gra.
bohater Wirtualny robot o imieniu Lumi, bohater aplikacji Jedź Lumi!
debugowanie Proces poszukiwania i usuwania błędów w algorytmie.
funkcja Sekwencja instrukcji, którą można zdefiniować jeden raz i wywoływać wiele razy w programie.
gra Aplikacja interaktywna Jedź Lumi!, inaczej aplikacja.
kod Kod źródłowy / kod źródłowy programu / sekwencja instrukcji w algorytmie.
pętla Pętla iteracyjna, w której wykonujemy sekwencję instrukcji kilka razy z rzędu.
pisak Pisak świetlny / pisak interaktywny, za pomocą którego obsługujemy aplikację na podłodze interaktywnej.
podłoga interaktywna Urządzenie projekcyjne wyświetlające na podłodze obszar interaktywny, reagujący na ruch lub pisaki świetlne.
poziom Zadanie / plansza / poziom trudności w aplikacji Jedź Lumi!
program Algorytm, który został zakodowany w czymś, co może być uruchomione przez maszynę cyfrową.
programowanie Proces tworzenia programu.
robot Wirtualny bohater w aplikacji Jedź Lumi!
sekwencja Lista instrukcji.
warunek Instrukcja, która wykonuje się tylko w określonych warunkach.

Słownictwo informatyczne zostało wyjaśnione szerzej w rozdziale Zakres kursu. Poniższa tabela prezentuje pojęcia i skróty stosowane w dokumencie.