Cele kursu

  • Realizacja treści z zakresu programowania komputerowego i rozwiązywania problemów algorytmicznych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej.
  • Tworzenie optymalnych algorytmów do sterowania wirtualnym bohaterem na planszy za pomocą sekwencji instrukcji.
  • Rozwijanie rozumienia struktury i składni kodu programu.
  • Wsparcie aktywności ucznia kształtującej umiejętności korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, takich jak myślenie logiczne, analityczne, algorytmiczne.
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej.
  • Stymulowanie umiejętności planowania i przewidywania, myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Tworzenie warunków nauczania pozwalających na naukę poprzez eksperymentowanie.
  • Wspieranie sprawności motorycznych i sensorycznych uczniów w czasie zorganizowanych bezpiecznych zajęć.
  • Tworzenie warunków nauczania sprzyjających współpracy i rozwijaniu umiejętności komunikacji społecznej uczniów.