Podstawowe informacje

  • Aplikacja Jedź Lumi! w wersji na podłogę interaktywną przeznaczona jest na podłogę interaktywną z programem Motioncube Player oraz z obsługą pisaków świetlnych
  • Aplikacja Jedź Lumi! w wersji na PC przeznaczona jest na komputery i tablice interaktywne z systemem Windows 10 (do uruchomienia aplikacji wymagany jest darmowy program Motioncube Player)
  • Kurs dedykowany jest uczniom w wieku szkolnym (7-14 lat).
  • Aplikacja zawiera 110 poziomów - interaktywnych plansz do rozwiązania za pomocą sekwencji instrukcji do sterowania bohaterem.
  • Instrukcje dla bohatera mają postać wirtualnych bloczków obrazkowych.
  • Kurs podzielony jest na 11 lekcji z dedykowanymi 10 kolejnymi poziomami do rozwiązania.
  • Stopień trudności ćwiczenia wzrasta z każdym kolejnym poziomem.
  • Brak konieczności liczenia pojedynczych kroków bohatera. Bohater - wirtualny robot jedzie po ścieżce zgodnie z zadanym kierunkiem, aż natknie się na przeszkodę.
  • Ilość miejsca na kod jest ograniczona i może być inna dla różnych poziomów. Należy zmieścić się z rozmiarem algorytmu w danej długości.
  • Bohater może zbierać przedmioty na trasie w dowolnej kolejności i ilości. Może je odkładać również w dowolnej kolejności. Należy upewnić się, że odkładając przedmiot do kontenera, robot posiada przedmiot z danej kategorii.