Zmiana trybu pracy

Ważne

Interfejs Motioncube Playera jest domyślnie dostosowany dla użytkowników końcowych pod kątem odtwarzania aplikacji. Dodatkowo, w przypadku interfejsu dla podłogi interaktywnej, jest on zoptymalizowany do obsługi pilotem. Opcje zaawansowane i opcje edycji są w tym trybie ukryte.

Jeśli podczas procesu konfiguracji oprogramowania i aktywacji urządzenia (patrz Pierwsze uruchomienie) wybrano uproszczony interfejs podłogi interaktywnej, to dostęp do trybu projektowego jest ukryty w Ustawienia > Zaawansowane > Tryby pracy i należy go włączyć manualnie.

Gdy mamy już Tryb pracy widoczny w bocznym Menu, to możemy szybko i wygodnie przełączać go: Menu > Tryb pracy, wybierając Projektowanie lub Odtwarzanie w zależności od potrzeb.

Tryb użytkownika - odtwarzanie aplikacji

W celu włączenia trybu użytkownika wybierz Menu > Tryb pracy > Odtwarzanie.

Zobacz prezentację interfejsu dla użytkowników końcowych w Centrum Pomocy dla użytkowników podłogi interaktywnej. Podobna prezentacja jest również dostępna w Playerze w Menu: Pomoc > Pierwsze kroki.

Tryb projektanta - projektowanie

Włączenie trybu Projektowanie

Aby mieć dostęp do wielu opcji edycji i dodatkowych funkcji programu, wybierz Menu > Tryb pracy > Projektowanie.

W celu dostosowania widoku interfejsu dla trybu Projektowanie wybierz Menu > Tryb pracy > Ustawienia. W okienku, które się pojawi, będzie można zmienić tryb pracy, a także dostosować widok interfejsu.

Ukrycie trybu Projektowanie

Kiedy zakończysz prace edycyjne i planujesz udostępnić urządzenie użytkownikowi końcowemu, zalecane jest ukrycie pozycji Tryb pracy w Menu oraz przełączenie oprogramowania na tryb Odtwarzanie. Przejdź do Menu > Tryb pracy > Ustawienia, wybierz tryb Odtwarzanie i zaznacz Ukryj opcję zmiany trybu pracy w menu głównym.

Widok zakładki Tryb pracy w menu możesz ponownie włączyć, przechodząc do Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Tryby pracy.

Ponowne włączenie trybu projektanta wymaga podania kodu PIN.