Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu Motioncube Playera przejdź proces aktywacji urządzenia. Polega to na aktywowaniu darmowej licencji Motioncube na danym urządzeniu.

  1. Zaloguj się w Playerze na swoje konto Motioncube.

  1. Wybierz typ urządzenia.

Opcja Urządzenia projekcyjne umożliwi ci korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych dla urządzenia projekcyjnego, t.j. konfigurowanie urządzenia, uruchamianie aplikacji interaktywnych, tworzenie własnych aplikacji.

Jeśli chcesz korzystać wyłącznie z aplikacji dla komputerów i tablic interaktywnych, obsługiwanych dotykiem lub myszą i klawiaturą, wybierz drugą opcję Pozostałe urządzenia.

W następnym kroku wskaż na jakich powierzchniach będzie wyświetlana interaktywna projekcja oraz jakie funksposoby obsługicje będą wykorzystywane (o dostępnych technikach interakcji z aplikacjami czytaj w dziale Pomoc dla projektantów urządzeń > Interaktywna projekcja Motioncube).

Ważne

Opcje, które wybierzesz na tym ekranie mają wpływ na widoczność funkcji dostępnych w programie. Nie zaleca się zaznaczania opcji, których twoje urządzenie nie obsługuje, aby nie wprowadzać w błąd użytkownika końcowego.

Opcje te możesz zmienić później w dowolnym momencie, korzystając z Menu > Opcje > Zaawansowane > Dopasuj Motioncube.

  1. Wygeneruj i aktywuj darmową licencję dla swojego urządzenia.

Wyjaśnienie

Swoim kontem Motioncube możesz logować się w Motioncube Playerze na wielu urządzeniach jednocześnie. Wystarczy, że wygenerujesz dla każdego z urządzeń osobną licencję, a następnie zakupisz dla każdej z licencji wybrane pakiety lub aplikacje.

W każdej chwili masz możliwość przeniesienia istniejącej licencji (wraz z przypisanymi do niej aplikacjami) na inne urządzenie. Pamiętaj: przeniesienie licencji jest możliwe tylko w obrębie tego samego typu urządzeń np. pomiędzy podłogami interaktywnymi lub komputerami osobistymi.

Licencje, które wygenerujesz oraz urządzenia, które aktywujesz, są dopisywane do twojego konta Motioncube. Możesz je zobaczyć w swoim profilu użytkownika.

  1. Ustaw kod PIN

Kod PIN w Motioncube blokuje dostęp do zmiany ustawień dla użytkowników końcowych, którzy będą korzystać z urządzenia.

  1. Skonfiguruj podłogę interaktywną.

Jeśli ustawiono typ urządzenia jako Podłoga interaktywna, zostanie uruchomiony Kreator podłogi interaktywnej. Jego szczegółowe omówienie znajdziesz w Pomoc dla projektantów urządzeń > Motioncube Player > Konfiguracja.