Motyw graficzny

Zakładka: Ustawienia globalne dla ekranów

Niektóre ekrany mają możliwość ustalenia wspólnych parametrów wizualnych na poziomie całej aplikacji. Dotyczy to ekranów Instrukcja i Zakończenie. Po wyborze na tych ekranach opcji Zaawansowany widok ekrany te będą miały stosowane parametry wyglądu ustalone na zakładce Ustawienia globalne dla ekranów.

W przypadku wyboru Widoku podstawowego dla każdego z ekranów należy załączyć element graficzny, który będzie pokazywany jako Instrukcja lub Zakończenie.