Konfiguracja ekranów

W zakładce Krok III możesz wskazać dodatkowe ekrany, które chcesz użyć w konfigurowanej aplikacji.

Zaznaczenie/odznaczenie danego ekranu na liście wyboru powoduje włączenie/wyłączenie go w aplikacji. Po rozwinięciu zakładki pojawią się ustawienia możliwe do konfiguracji dla wybranego ekranu.

Info

Kolejność listy jest spójna z kolejnością wyświetlania ekranów w aplikacji.

Ekrany Instrukcja, Wstępny i Startu są wyświetlane kolejno jeden po drugim przed uruchomieniem rozgrywki.

Ekran Sukcesu oznajmia użytkownikowi zdobycie punktu w rozgrywce, a ekran Zakończenia wyświetla wynik gry po upływie zdefiniowanego czasu lub zakończeniu rozgrywki.

Ważne

W zależności od szablonu niektóre ekrany są domyślnie włączone jako zalecane (np. ekran Koniec dla szablonu Ball game do prezentacji wyników gry).

Ekrany typu: Instrukcja, Wstępny oraz Startu są zawsze dostępne do swobodnej decyzji o ich użyciu.

Ekrany Sukcesu i Zakończenia dostępne są dla wybranych szablonów, zwykle tam gdzie występuje punktacja.