Look-at

  • Rodzaj urządzenia: Podłoga interaktywna
  • Sposób obsługi aplikacji: Interakcja ruchowa

Szablon Look-at - poznaj przepis na efekt interaktywny!

Rys. 1. Podgląd 1920x1080
Rys. 1. Podgląd 1920x1080

Jak działa szablon Look-at?

Szablon Look-at pozwala na tworzenie niezwykłych interaktywnych efektów wizualnych wyzwalanych ruchem i dopasowanych do Twoich potrzeb.

Skonfiguruj z szablonu własną aplikację sterowaną ruchem na podłodze, stole lub innych powierzchniach. Wstaw swoją grafikę i dźwięki; wybierz dodatkowe efekty i ekrany; nazwij i uruchom aplikację.

Konfiguracja szablonu

Wymagane elementy graficzne

Ustawienia ogólne

Zaawansowane parametry działania aplikacji

Logika animacji

Zalecenia dla własnych grafik i ilustracji

Ikonka aplikacji

Zobacz rozdział Tworzenie aplikacji.

Tło aplikacji

Zobacz rozdział Zmiana grafik i parametrów.

Obiekty

Zalecenia dla grafik obiektów w szablonie Look-at:

  • Zalecany format plików graficznych: PNG (z przeźroczystym tłem)
  • Zalecana rozdzielczość:
    • obiekt 100x100px (TODO)

Pomysły na wykorzystanie szablonu Look-at