Uruchamianie aplikacji

Motioncube Player jest zoptymalizowany pod kątem pracy z użytkownikiem końcowym w celu wygodnego odtwarzania aplikacji. Kiedy zakończysz swoje prace edycyjne, wystarczy że przełączysz tryb pracy Playera na Odtwarzanie i uruchomisz ponownie Motioncube.

Domyślny interfejs bez opcji edycji
Domyślny interfejs bez opcji edycji

Jeśli przygotowujesz Motioncube Playera do pracy na urządzeniu, które włącza samodzielnie użytkownik lub urządzenie jest włączane automatycznie (np. za pomocą harmonogramu) wówczas wystarczy, że dodasz skrót do Playera do systemowego autostartu.

Sposoby uruchamiania aplikacji

Player oferuje również bezpośrednie uruchamianie wybranej aplikacji lub wybranej playlisty.

Aby dodać na pulpit skrót do aplikacji lub do playlisty, skorzystaj z menu podręcznego dostępnego na ikonce aplikacji (lub playlisty) w trybie projektanta.

Menu podręczne aplikacji z opcją do tworzenia skrótu.
Menu podręczne aplikacji z opcją do tworzenia skrótu.
Menu podręczne playlisty z opcją do tworzenia skrótu.
Menu podręczne playlisty z opcją do tworzenia skrótu.
Komunikat sukcesu po utworzeniu skrótu.
Komunikat sukcesu po utworzeniu skrótu.
Widok pierwszej startującej aplikacji z playlisty po uruchomieniu ze skrótu.
Widok pierwszej startującej aplikacji z playlisty po uruchomieniu ze skrótu.

Parametry binarki

Po utworzeniu skrótu do playlisty lub do aplikacji możesz sprawdzić parametry, jakie zostały dodane do tych skrótów (w systemie Windows klikasz prawym przyciskiem myszy na skrót i wybierasz Właściwości).

Przykładowe parametry pozwalające na uruchomienie wskazanej aplikacji:

--run EffectById --id 1

Przykładowe parametry pozwalające na uruchomienie wskazanej playlisty:

--run PlaylistById --id 1