Warunki użytkowania Biblioteki multimediów

  1. Administratorem Państwa danych jest LavaVision, Licencjodawca - Rafał Petryniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków, NIP: 6751317019, REGON: 122588869.
  2. Bibliteka Multimediów - w skrócie Biblioteka, przestrzeń na dane multimedialne, udostępniona na platformie www.motioncube.io dla uprawnionych użytkowników Motioncube.
  3. Dane multimedialne - w skrócie dane, to pliki graficzne, dźwiękowe i video przeznaczone do użycia w szablonach i aplikacjach Motioncube.
  4. Biblioteka Multimediów jest przeznaczona wyłącznie na dane używane przez użytkowników w szablonach Motioncube i aplikacjach Motioncube.
  5. Zabrania się przechowywania w Bibliotece Multimediów danych nielegalnych i chronionych prawami autorskimi.
  6. Administrator ma prawo wglądu i weryfikacji danych przechowywanych w Bibliotece Multimediów. Nie zdejmuje to z użytkownika odpowiedzialności za legalność przechowywanych danych.
  7. Biblioteka służy tymczasowemu przechowywaniu danych multimedialnych. Administrator nie gwarantuje trwałości danych przechowywanych w Bibliotece Multimediów.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Biblioteki Multimediów w sposób niezgody z powyższymi warunkami.