Zdalnie sterowane pojazdy

Wbudowane w Motioncube algorytmy detekcji ruchu potrafią skutecznie wykryć położenie poruszających się po powierzchni projekcyjnej pojazdów typu zdalnie sterowane zabawki lub jeżdżące roboty edukacyjne. Informacja o lokalizacji takich obiektów może być później używana w aplikacjach interaktywnych.

Dowiedz się więcej...

Pełną prezentację tego rodzaju sterowania znajdziesz na stronie głównej Motioncube w sekcji Solutions > Control methods > RC Vehicle Tracking.

Link bezpośredni: https://pro.motioncube.io/tech/rc-vehicle-tracking

Zasada działania w uproszczeniu

  • Do detekcji ruchu pojazdów używane są te same techniki, jak w przypadku interakcji ruchem. Nie są wymagane tutaj dodatkowe warunki do poprawnego działania tego typu interakcji.
  • Moduł działa poprawnie, jeśli na powierzchni projekcyjnej znajduje się wyłącznie zdalnie sterowany pojazd. Inne obiekty mogą zaburzać wykrycie i śledzenie pojazdu, dlatego nie jest zalecane, aby użytkownik znajdował się na powierzchni projekcyjnej.
  • Motioncube nie komunikuje się w żaden sposób z pojazdem na podłodze i nim nie steruje. Do sterowania mogą być wymagane dodatkowe kontrolery sterujące lub aplikacja mobilna (w zależności od rodzaju używanego pojazdu).

Wymagania

W związku z tym, że moduł detekcji zdalnie sterowanych pojazdów korzysta z wbudowanych w Motioncube algorytmów detekcji ruchu, wymagania techniczne oraz instalacyjne są takie same jak dla interakcji ruchem.

Dokładne wytyczne

Szczegółowy wykaz wymagań znajdziesz w zakładce Dobór kamery > Wyjaśnienie wymagań > Detekcja zdalnie sterowanych pojazdów.

Zalecenia

  • Przygotuj konfigurację sprzętową oraz środowisko pracy takie same jak dla interakcji ruchem.
  • Jeśli masz możliwość, zrób testy kilku różnych pojazdów zdalnie sterowanych i wybierz taki, który jest najlepiej rozpoznawany przez moduł detekcji Motioncube.
  • Pokaż użytkownikom, jak pracować z tym rodzajem interakcji na powierzchni projekcyjnej. Poinformuj ich, że nie jest wskazane wchodzenie na powierzchnię projekcyjną w trakcie działania aplikacji z użyciem pojazdów.
  • Zadbaj o to, aby na powierzchnię projekcyjną nie padało inne światło IR (np. słoneczne lub z oświetlaczy kamer CCTV), ponieważ może to obniżać dokładność detekcji pojazdu.