Interakcja ruchem

Motioncube posiada wbudowane wysokiej jakości moduły analizy obrazu i detekcji ruchu, które pozwalają uzyskać naturalny efekt sterowania ruchem ciała na podłodze interaktywnej oraz na innych powierzchniach projekcyjnych.

Dowiedz się więcej...

Pełną prezentację tego rodzaju sterowania znajdziesz na stronie głównej Motioncube w sekcji Solutions > Control methods > Motion Detection.

Link bezpośredni: https://pro.motioncube.io/tech/motion-detection

Zasada działania w uproszczeniu

 • Interakcja ruchem wbudowana w oprogramowanie Motioncube działa z wykorzystaniem kamery, którą należy zamontować obok projektora. Nie są zatem używane inne techniki i dodatkowe czujniki. Sama powierzchnia, na której wyświetlany jest obraz z projektora, nie ma również żadnych magicznych właściwości, czego próbują czasem doszukać się użytkownicy, którzy mają pierwszy raz styczność z tego typu technologią.
 • W związku z użyciem kamery do detekcji ruchu należy zdawać sobie sprawę ze specyfiki pracy w tego typu środowisku interaktywnym. W szczególności należy mieć na uwadze, że interakcję wyzwala każdy ruch, który jest w stanie zobaczyć kamera w swoim polu widzenia. Nie należy zatem oczekiwać, że interakcję wyzwala jedynie kontakt z podłożem.
 • W praktyce można zauważyć, że w interakcję wchodzi wszystko, co zostawia swój cień na powierzchni projekcyjnej (niektórzy stosują tutaj określenie interakcja cieniem). Wynika to z faktu dokładnego zestrojenia kamery z projektorem co jest wymagane, aby całość działała precyzyjnie (więcej na temat kalibracji znajdziesz w dziale Motioncube Player > Kalibracja).
 • Zastosowane w Motioncube algorytmy detekcji ruchu analizują wyłącznie zmianę ruchu - obiekty nieruchome nie są wykrywane, przez co nie wchodzą w interakcję.

Wymagania

Aby uruchomić interakcję ruchem na powierzchni projekcyjnej, twoja konfiguracja sprzętowa powinna spełniać następujące wymagania:

 • Wymagana jest kamera, która widzi tylko w zakresie światła podczerwieni (nie widzi światła widzialnego, czyli obrazu, który wyświetla projektor).
 • Wymagane jest doświetlenie obszaru projekcji światłem podczerwieni.

Dokładne wytyczne

Szczegółowy wykaz wymagań znajdziesz na kolejnych podstronach dokumentacji, a w szczególności w zakładce Dobór kamery > Wyjaśnienie wymagań > Interakcja ruchem, gdzie szczegółowo opisano wytyczne dotyczące kamery wymaganej do zapewnienia poprawnego działania modułu interakcji ruchem.

Zalecenia

Poniżej zostały wskazane wytyczne istotne z punktu widzenia interakcji ruchem na podłodze interaktywnej. Przegląd wszystkich wytycznych oraz propozycje organizacji środowiska pracy zostały zamieszczone na stronie Środowisko pracy > Ogólne schematy montażu.

Montaż centralnie z góry

Wytyczne:

 • Zamontuj projektor co najmniej na wysokości dwukrotnie większej niz wzrost użytkowników (np. na wysokości 3,6m od podłoża, jeśli podłoga będzie używana przez nastolatków lub osoby dorosłe). Montaż na niższych wysokościach (np. poniżej 2,5m) może sprawić, że wysoka osoba stojąca pod projektorem będzie przysłaniać istotne fragmenty obrazu na podłodze i nie będzie w stanie precyzyjnie sterować interfejsem aplikacji.

Zalety tego sposobu montażu:

 • Naturalny sposób interakcji ruchem w każdym kierunku.
 • Niewielki stopień przysłonięcia obrazu cieniem.

Wady tego sposobu montażu:

 • Trudno tak przygotować stanowisko mobilne dla łatwej zmiany lokalizacji.
 • Brak możliwości dołączenia modułu sterowania pisakami IR.

Montaż z boku

Wytyczne:

 • Zamontuj projektor minimum na wysokości 1,8m kierując go pionowo w dół.

Uwaga

Większość projektorów nie jest dostosowanych do montażu pionowo w dół. Na stronie Dobór projektora znajdziesz dodatkowe informacje, jak dobrać projektor.

Zalety tego sposobu montażu:

 • Brak efektu współpracującego cienia w przypadku aplikacji zaprojektowanych do pracy w kierunku przodem do projektora.
 • Można przygotować stanowisko ze wsparciem sterowania pisakami IR.

Wady tego sposobu montażu:

 • Duży efekt cienia, który przysłania obraz dla osób obróconych plecami do projektora.
 • Mniejsza precyzja interakcji w porównaniu do montażu centralnie z góry w aplikacjach wymagających interakcji w każdym kierunku (np. kopanie piłki).