Aplikacja nie reaguje na ruch

  1. Upewnij się, że wybrana aplikacja nadaje się do interakcji ruchem. Ikonka aplikacji powinna mieć napis RUCH. Ogranicz ilość światła w pomieszczeniu i ponownie włącz aplikację, przejdź się po uruchomionej planszy. Problem nadal występuje? Przejdź do kroku nr 2.

  2. Włącz automatyczną kalibrację kamery. Znajdziesz ją w Ustawieniach > Zaawansowane > Auto kalibracja kamery. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Uruchom ponownie aplikację i sprawdź jej reakcję na ruch. Problem nadal występuje? Przejdź do kroku nr 3.

  3. Zobacz, czy diody w urządzeniu świecą się na czerwono, gdy jest włączona aplikacja ruchowa. Znajdują się one w dolnej części obudowy, za przyciemnianą szybką. Jeśli nie świecą się, wyłącz urządzenie. Następnie, włącz je ponownie. Uruchom jeszcze raz aplikację ruchową i sprawdź diody. Jeśli diody nie świecą się, skontaktuj się z serwisantem. Jeśli diody świecą się na czerwono, ale elementy na planszy w aplikacji nadal nie reagują na ruch? Przejdź do kroku nr 4.

  4. Włącz aplikację (z napisem RUCH na ikonce), weź do ręki pisak świetlny i przyłóż pisak do elementów ruchomych na planszy. Jeśli elementy nie reagują również na światło pisaka (upewnij się, że pisak jest sprawny), skontaktuj się z serwisantem. Jeśli reagują, to ogranicz ilość światła w pomieszczeniu i powtórz kroki 1-2. Zajrzyj także do karty pomocy - Jak sterować aplikacją za pomocą ruchu?.