Jak sterować aplikacją za pomocą ruchu?

Praktyczne wskazówki

Wskazówka

Aplikacje z napisem RUCH są obsługiwane ruchem ciała, poprzez bieganie, skakanie, chodzenie, dotykanie, przesuwanie się itp. po elementach dynamicznych na planszy lub reagujących na ruch.

Intuicyjny sposób poruszania się podczas zabawy z aplikacją jest właściwy dla dzieci i daje im dużo radości. Wystarczy przebiec lub przejść po planszy, aby zobaczyć jak aplikacja reaguje na ruch.

Aplikacje reagują na ruch osoby poruszającej się na planszy, więc jeśli osoba stoi, nie rusza się, to aplikacja nie zareaguje. Także poruszający się cień osoby na planszy wzbudza interakcję na planszy. Efekt poruszającego się cienia można wykorzystać w zabawie na wiele sposobów.

Sposób i szybkość ruchu wpływa na dynamikę zabawy. Poruszając się spokojniej lub dotykając mniejszej liczby elementów, wywołujemy mniej ruchu na planszy. Można to wykorzystać w zabawie w różnych celach.

Zaleca się zapoznać z poleceniami w aplikacjach, aby w sposób efektywny i zamierzony wchodzić w interakcję z aplikacją.

Pomocne informacje techniczne

Na reakcję w aplikacji na ruch wpływa kilka czynników:

  • oświetlenie - nadmierne może pogorszyć wykrywanie ruchu,

  • rodzaj odzieży - zdarza się, że niektóre materiały są mniej dostrzegalne przez kamerę, można zniwelować ten czynnik, np. wykonując obszerniejsze ruchy lub włączając ręce do zabawy,

  • sposób poruszania się na elementach planszy - czasami skuteczniejsze jest wykonanie ruchu nad całym elementem, niż nad jego małym fragmentem.

W zależności od logiki działania aplikacji niektóre elementy na planszy mogą być w danym momencie blokowane, więc nie reagują na ruch. Chwilowe zablokowanie może być widoczne w postaci wyszarzenia elementu, ale nie jest to regułą.

W przypadku powtarzających się problemów z interakcją w aplikacjach obsługiwanych ruchem, zajrzyj do karty pomocy: Aplikacja nie reaguje na ruch.