Konfiguracja oprogramowania Motioncube

Motioncube Player posiada wbudowane narzędzia, które poprowadzą Cię krok po kroku przez proces konfiguracji oprogramowania do pracy z interaktywną projekcją i do stworzenia środowiska typu podłoga interaktywna, ściana interaktywna lub stół interaktywny.

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego startu Motioncube Playera (po przejściu procesu logowania i aktywacji darmowej licencji) określ, czy chcesz docelowo pracować na urządzeniu projekcyjnym czy na innym urządzeniu, typu monitor interaktywny. Ten wybór dostosuje funkcje i ofertę sklepu pod konkretny typ urządzenia.

image

Kliknij Urządzenie projekcyjne.

Na kolejnym ekranie możesz wybrać powierzchnie projekcji i techniki interakcji dla każdej z nich.

image

Zaznacz powierzchnię projekcji Podłoga interaktywna oraz techniki interakcji - Interakcja ruchem, Pisaki interaktywne i Robot sterowany. Technika interakcji to sposób obsługi gry w obszarze projekcji. Zaznacz te techniki, które obsługuje twoje urządzenie projekcyjne.

Wybór ten zawsze możesz zmienić później.

W zależności od wybranych funkcji Motioncube dostosuje opcje, które zobaczysz na kolejnych etapach konfiguracji oraz w zakładce Opcje > Zaawansowane. Wybór ten będzie miał również wpływ na widoczność kolekcji aplikacji we wbudowanym Sklepie z aplikacjami - zostaną pokazane tylko te aplikacje, które odpowiadają wybranym technikom interakcji (np. na urządzeniu obsługującym wyłącznie interakcję ruchową nie zostaną pokazane w sklepie aplikacje obsługiwane pisakami IR).

Powyższe opcje będzie można zmienić również później.

Jeśli na tym ekranie pozostawisz zaznaczoną opcję Uruchom kreator kalibracji kamery, kreator włączy się automatycznie, kiedy przejdziesz dalej. Jeśli odznaczysz tą opcję, będzie można włączyć kreator z poziomu zakładki Opcje > Zaawansowane. Działanie kreatora zostało opisane w kolejnym dziale dokumentacji.

Zmiana dotychczasowych ustawień

Aby zmienić dotychczasowe ustawienia, przejdź w Menu do Opcje > Zaawansowane.

Jeśli jesteś w trybie Projektowanie, wówczas od razu zobaczysz opcję Skonfiguruj Motioncube (jak pokazano na zrzucie). Jeśli jesteś w trybie Odtwarzanie, włącz najpierw Tryb serwisowy, aby odblokować opcje dostępne dla projektantów.

image