Sterowanie pisakami IR

Połączenie sterowania pisakami IR (na podczerwień, ang. infrared) z możliwością interakcji ruchem na jednej powierzchni projekcyjnej korzysta z innowacyjnych algorymtów wypracowanych przez firmę LavaVision (właściciela i operatora platformy Motioncube) w ramach zrealizowanych projektów badawczo - rozwojowych. Wypracowane moduły interaktywne pozwalają na uzyskanie multiinteraktywnych powierzchni z pełną precyzją działania pisaków IR.

Dowiedz się więcej...

Pełną prezentację tego rodzaju sterowania znajdziesz na stronie głównej Motioncube w sekcji Solutions > Control methods > IR Pen Control.

Link bezpośredni: https://pro.motioncube.io/tech/ir-pen-control

Zasada działania w uproszczeniu

  • Sterowanie pisakami IR wbudowane w Motioncube działa z wykorzystaniem kamery, którą należy zamontować obok projektora.
  • Do sterowania należy użyć pisaka IR, który emituje światło podczerwone.
  • Z praktycznego punktu widzenia całość działa na podobnej zasadzie, jak sterowanie pisakami na tablicach interaktywnych. Motioncube pozwala połączyć na jednej powierzchni interaktywnej tryb podłogi interaktywnej (sterowanie ruchem) z trybem tablicy interaktywnej (sterowanie pisakami IR).
  • Warunkiem koniecznym do działania tego rodzaju sterowania na powierzchni projekcyjnej jest takie ustawienie kamery, aby widziała ona światło podczerwieni emitowane przez pisaka. W tym celu należy także pamiętać o doborze pisaka pod kątem emitowanej długości fali światła, którą zobaczy twoja kamera.

Wymagania

Aby uruchomić sterowanie pisakami świetlnymi na powierzchni projekcyjnej, twoja konfiguracja sprzętowa powinna spełniać następujące warunki:

  • Wymagana jest kamera, która widzi tylko w zakresie światła podczerwieni (nie widzi światła widzialnego).
  • Światło podczerwieni nie może padać na obszar projekcji.

Dokładne wytyczne

Szczegółowy wykaz wymagań znajdziesz na kolejnych podstronach dokumentacji, a w szczególności w zakładce Dobór kamery > Wyjaśnienie wymagań > Sterowanie pisakami.

Zalecenia

Przygotuj środowisko pracy tak, aby obraz z projektora padał na powierzchnię projekcyjną z boku. Kamera również powinna być zamontowana z boku (optymalnie obok projektora), aby mogła obserwować światło podczerwieni emitowane przez pisak, gdy ten dotyka podłogi.

Sterowanie pisakami IR będzie działać poprawnie dla tych dwóch konfiguracji wskazanych na podstronie Środowisko pracy: