Dobór kamery

Kamera, poza projektorem, stanowi kluczowy element podłogi interaktywnej Motioncube. Nie każdy rodzaj kamery nadaje się jednak do stworzenia działającej podłogi interaktywnej.

Poniżej zostały zamieszczone praktyczne informacje dotyczące doboru kamery. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Dobór kamery > Zaawansowane.

Info

Dla uproszczenia w tym dziale różne urządzenia będące źródłami obrazu i mające zastosowanie do wykrywania ruchu będą nazywane kamerami lub detektorami ruchu.

Rodzaje kamer

Kamery zapewniające wszystkie sposoby interakcji na podłodze interaktywnej (detekcję ruchu, sterowanie pisakami świetlnymi, detekcję robotów):

Kamery pozwalające na wykonanie prostej podłogi interaktywnej z interakcją ruchem:

Kamery nie zalecane dla podłóg interaktywnych:

  • Klasyczne kamery internetowe nie nadają się do pracy z podłogą interaktywną ze względu na fizyczną blokadę (w postaci filtra optycznego) możliwości obserwacji światła podczerwonego. Takie kamery widzą obraz wyświetlany przez projektor, przez co ich użycie mogłoby prowadzić do automatycznego wzbudzenia interakcji (wykrycie zmiany obrazu z projektora).