Kamera głębi

Uwaga

Motioncube posiada obecnie eksperymentalne i niepełne wsparcie dla kamer głębi. Zapewnienie pełnego wsparcia dla kamer głębi planowane jest w III kwartale 2023 roku.

W pierwszej kolejności zostanie zapewnione wsparcie dla kamery Intel® RealSense™ D435.

Poniżej opisujemy wnioski z testów przy użyciu kamer głębi w niektórych naszych projektach.

Możliwości

  • Kamery głębi są wygodnym rozwiązaniem do przygotowania systemów interaktywnych (również podłogi interaktywnej), ponieważ w ramach jednego urządzenia dostępne są wszystkie podstawowe komponenty wymagane do przygotowania instalacji interaktywnej - kamera i oświetlacz podczerwieni.
  • Kamery głębi pracują zazwyczaj z wykorzystaniem światła podczerwonego, przez co zapewniają spełnienie wymagań przedstawionych na podstronie Dobór kamery > Wyjaśnienie wymagań > Ogólne wytyczne.
  • Kamery głębi odróżnia od klasycznych kamer 2D to, że posiadają one informację o odległości elementów od kamery. W przypadku podłogi interaktywnej pozwala to na określenie zakresu odległości obiektów do obserwacji. Dzięki temu można określić, które elementy mają wchodzić w interakcję z aplikacją, np. tylko elementy znajdujące się tuż nad podłogą (stopy, nogi), a elementy wyżej (np. ręce i głowa) są pomijane.

Ograniczenia

Dlaczego kamery głębi nie zawsze są optymalnym rozwiązaniem do przygotowania podłogi interaktywnej?

  • W przypadku kamer głębi występuje problem z precyzyjną obserwacją obiektów na podłodze typu dłonie dzieci, które bawią się na kolanach. Te elementy na obrazie z kamery zlewają się z podłożem i są trudne do wydzielenia przez detektor ruchu.
  • Kamery głębi nie nadają się do realizacji interakcji z wykorzystaniem pisaków na podczerwień (IR).
  • Boczny montaż takiej kamery wymaga dodatkowych zabiegów podczas przetwarzania obrazu, ponieważ należy uwzględnić różną odległość obiektów od kamery.
  • Próba zawężenia zakresu interakcji do obszarów nisko nad podłogą nie zawsze jest skuteczna ze względu na to, że elementy wyżej położone (ręce, głowa i tułów), które chcemy pominąć, przysłaniają nogi i w konsekwencji zamiast poprawić wrażenia z interakcji może się okazać, że w pewnych sytuacjach (pod pewnym kątem) pewne ruchy użytkownika nie będą generować efektu interakcji.

Zalecenia

  • Kamera głębi jest wystarczająca do uzyskania podstawowego efektu interakcji ruchem na podłodze interaktywnej. Zalecamy przeprowadzenie testów z wykorzystaniem kamery Orbbec® Astra™ lub Intel® RealSense™ D435.
  • Jeśli potrzebujesz pełnego efektu interakcji ruchem zastosuj kamerę USB oraz zewnętrzny oświetlacz podczerwieni lub przygotuj kamerę CCTV do pracy.
  • Jeśli planujesz przygotować podłogę interaktywną ze wszystkimi sposobami interakcji, które oferuje Motioncube (ruch, pisaki IR, pojazdy) zastosuj Motioncube IR-Kit.