Lekcja 5: Wprowadzamy pętlę iteracyjną

Cele operacyjne

Uczeń:

 • określa kierunki i ustala położenie robota w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą, górę, dół,
 • układa sekwencję instrukcji dla robota za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
 • odczytuje sekwencję instrukcji zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
 • omija przeszkody w postaci ścian labiryntu,
 • wyodrębnia w długiej sekwencji instrukcji powtarzaną ciągle sekwencję (nowy cel),
 • układa sekwencję instrukcji, stosując pętlą iteracyjną (nowy cel).

Opis skrótowy

Stosując proste ćwiczenia w aplikacji Jedź Lumi! uczniowie będą tworzyć algorytmy sekwencyjne z pętlą iteracyjną, aby poruszać robotem na interaktywnej planszy. Pokierują robotem w labiryncie od pola Start do pola Meta. Aby to zrobić, uczniowie ustawią odpowiednie bloczki z instrukcjami na interaktywnej planszy w jeden ciąg znaków - tworząc w ten sposób sekwencję instrukcji dla robota.

Cele ćwiczeń

Podczas tej lekcji uczniowie rozwiną umiejętności programowania z pętla iteracyjną i debugowania, aby dotrzeć do końca labiryntu. Zrozumieją korzyści wynikające ze stosowania struktury pętli, zamiast ręcznego powtarzania tych samych instrukcji. Nauczą się wyodrębniać w długiej sekwencji instrukcji powtarzaną ciągle sekwencję. Oparta na bloczkach forma instrukcji pomaga uczniom poznać i zrozumieć sekwencję, ideę pętli iteracyjnej i budowania oraz uproszczania kodu programu bez martwienia się o doskonalenie składni.

Plan zajęć

Czas trwania: 45 min

Rozgrzewka

Czas trwania: 15 min

Wybierz jedną z poniższych zabaw.

Zabawa: Jestem robotem

Zabawa dedykowana dla starszych uczniów.

Ćwiczenie w grupie. Wybrana osoba jest robotem, który wykonuje proste polecenia jednej z osób. Podstawowa zasada w ćwiczeniu to stosować to samo polecenie kilka razy z rzędu.

Po ostatnim wykonaniu polecenia:

Zapytaj: Czy byłoby tobie łatwiej po prostu poprosić naszego kolegę o kilkukrotne wykonanie tej czynności?

Zachęć do przemyślenia: Chcemy, aby kolega wykonał czynność dziesięć razy. Jak zmienilibyście waszą instrukcję, aby nie trzeba było tak często powtarzać tego samego polecenia? Zapiszcie swoje instrukcje na kartkach.

Dzielcie się pomysłami: Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się instrukcjami z klasą, wskazując, w jaki sposób każde rozwiązanie uprościło podejście do wydawania poleceń.

Podsumuj: Dzisiaj będziemy pracować nad znalezieniem sposobów na ułatwienie wydawania wielu instrukcji, zwłaszcza gdy te instrukcje często się powtarzają.

Zabawa: Zapętlone Koderki

Zabawa dedykowana dla młodszych dzieci.

Jeśli na podłodze interaktywnej jest zainstalowana aplikacja Zapętlone Koderki lub Buduj połączenia możesz z niej skorzystać, aby dzieci bawiąc się, poznały ideę pętli iteracyjnej. W zabawie tej należy wykonać określoną ilość ruchów - tupnięć, aby połączyć dwa Koderki.

Jeśli nie dysponujesz taką aplikacją interaktywną, wykonaj podobne ćwiczenie na podłodze. Pary dzieci ustawiają się naprzeciwko siebie w różnych odległościach. Jedno dziecko z pary powtarza polecenie: zrób krok, a drugie robi tylko jeden krok w kierunku pierwszego. Osoba , która wykonuj kroki, liczy je na głos. Polecenie jest powtarzane dopóki dziecko nie dotrze do kolegi z pary. Dzieci mówią, ile zrobiły kroków i wracają do początkowego ustawienia. Następnie poproś ucznia, aby dał koledze tylko jedno polecenie zamiast kilku, w którym mu powie ile ma zrobić kroków. Drugie dziecko z pary wykonuje polecenie.

Zapytaj: Czy było tobie łatwiej poprosić raz twojego kolegę o zrobienie kilku kroków, zamiast mówić mu za każdym razem co ma zrobić?

Podsumuj: Dzisiaj poznamy sposoby, jak ułatwić dawanie wielu takich samych instrukcji, aby nie trzeba było ich wszystkich wypisywać.

Nowe pojęcia

Pętla
czynność polegająca na robieniu czegoś w kółko
Powtórzenie
Zrobić coś jeszcze raz
Iteracja
Powtarzanie
Pętla iteracyjna
Powtarzanie czegoś ustaloną ilość razy

Ćwiczenia główne

Czas trwania: 25 min

Jedź Lumi! Poziom 41 - 50

Ćwiczenia w aplikacji Jedź Lumi! dedykowane do lekcji nr 2: Poziom 41 - Poziom 50.

 1. Wybierz najprostszą planszę odpowiednią do tematu lekcji - Poziom 51 - i przy pomocy uczniów zademonstruj zasadę pracy w aplikacji. Wspólnie rozwiążcie pierwszą planszę.

 2. Uruchamiając kod programu, zawołajcie Jedź + imię waszego robota!

 3. Wybierz dogodny sposób pracy z grupą na interaktywnej podłodze:

 • Podziel uczniów na zespoły lub pary, które będą rozwiązywać poszczególne plansze.
 • Wszystkie zespoły mogą pracować równolegle, projektując sekwencję instrukcji dla robota na kartce papieru lub za pomocą samodzielnie przygotowanych tekturowych bloczków. Wybrany zespół przepisuje lub układa kod na planszy.
 • Sprawdźcie wspólnie wszystkie lub wybrane rozwiązania zespołów na podłodze interaktywnej.
 • Wybierzcie osobę, która będzie naśladować robota i wykonywać polecenia według zaprojektowanych sekwencji, poruszając się w labiryncie na planszy. Następnie uruchomcie kod i porównajcie rezultaty. Jeśli się różnią, to poszukajcie, gdzie się wkradł błąd.
 • Śledźcie przebieg ruchu robota w labiryncie i porównajcie go z Waszym kodem na planszy lub na kartce. W przypadku błędnego zachowania robota w labiryncie lub innego przebiegu jazdy, niż w sekwencjach instrukcji uczniów poszukajcie przyczyny w kodzie-sekwencji.
 1. Dobieraj kolejne poziomy plansz do umiejętności uczniów.

Podpowiedź

Nie wszystkie plansze z danej lekcji muszą być zrealizowane podczas zajęć. Rozwiązanie dwóch plansz na lekcji również może być wystarczające. Dostosuj tempo pracy do potrzeb uczniów.

Podsumowanie

Czas trwania: 5 min

Poproś uczniów o narysowanie lub napisanie o tym, czego nauczyli się podczas lekcji i jakie emocje towarzyszyły im podczas wykonywania ćwiczeń. Mogą również zapisać swoje pytania.

Nauczanie rozszerzone

Jeśli jest taka potrzeba, zdefiniuj zadanie domowe dla chętnych, np. Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie: W jakich sytuacjach w życiu codziennym spotykamy się z pętlą?

Przygotowanie do zajęć

 • Upewnij się, że uczniowie posiadają ołówek lub długopis, zeszyt lub notatnik, w którym mogą zapisywać notatki, przemyślenia, rysować.
 • Jeśli planujesz użyć podczas zajęć dodatkowych kart pracy lub innych materiałów, upewnij się, że masz wystarczającą ich ilość dla uczniów.
 • Jeśli planujesz przeprowadzić dyskusję, przygotuj dodatkowe pytania.
 • Przejrzyj ćwiczenia przed lekcją, aby zidentyfikować potencjalne problematyczne obszary dla Twoich uczniów.